UĞUR GÜNEY

SÜREÇ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE HEDEFLERLE YÖNETİM EĞİTİMİ

şletmelerin başarılı olabilmesi için süreç performansını ölçmek ve hedeflerle yönetmek büyük önem taşır. Süreç performans ölçümü, işletmelerin faaliyetlerini değerlendirerek etkinlik ve verimlilik açısından iyileştirme fırsatlarını belirlemesini sağlar. Hedeflerle yönetim ise işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmak için adımlar atmasını sağlar. Süreç performans ölçümü ve hedeflerle yönetim eğitimi bu alanda destek sağlayarak katılımcılara başarıyı yakalama anahtarını sunar.

ugurguneydanismanlik-bursa-insan-kaynaklari-logo

1. Performans Göstergelerinin Belirlenmesi:
Süreç performans ölçümünde ilk adım, işletme süreçlerindeki kritik noktaların belirlenmesidir. Bu noktalar üzerinde etkili olan performans göstergeleri tanımlanmalıdır. Katılımcılara doğru verileri toplama, analiz etme ve göstergelere dayalı karar alma becerileri öğretilebilir.

2. Verimlilik İyileştirmesi:
Süreç performans ölçümünde amaç, işletmenin verimliliğini arttırarak maliyetleri düşürmek veya kaliteyi yükseltmektir. Eğitimde katılımcılara sürekli iyileştirme prensipleri üzerine odaklanma, atıkları azaltma teknikleri gibi uygulamalar aktarılabilir.Bu sayede sürecin daha etkin bir şekilde yönetilmesi ve iyileştirilmesi sağlanabilir.

3.Hedef Belirleme:
Hedeflerle yönetimin temeli doğru hedefleri belirlemektir.Katılımcılara SMART (Özel,Mölcul,Kabul edilr,Kaynakları dikkate alan,Zamanla sınrlanmis)hedefer belrlemek cok onemlidir.Bu sayede net bir şekilde neyi başarmak istedikleri ortaya konulabilir.Hedefe odaklanma,kaynakları doğru kullanma gibi beceriler üzerinde durularak katılımcılarda bu alanda gelişime yardımcı olunabilir.

Sonuç olarak,Süreç Performans Ölcumu Ve Hefelelrle Yonetım Egitiimi isltmelere başarya yolunda yardım eder.Etkili bir şekilde sürecin değerlenrdirimesiyapmayave hefdelere ulasmayadesteklte bulunur.